JKF Platina Selection KATA ~PREMIUM~

¥6,482

SKU: DCMP-785 Categories: ,

Description

All-region(*NTSC Only)
Color: 268min.

*Japanese Only

Contents
 • Seipai(Shitei Kata)
  A.Tomishiro
  T.Furukawa
  A.Wakai
  S.Yogi
  Y.Abe
  H.Natoyama
 • Jion(Shitei Kata)
  R.Saito
  N.Koyama
  N.Yasuhara
  Y.Abe
  S.Sato
  H.Tsuchiya
 • Kanku-dai(Shitei Kata)
  K.Kurihara
  R.Yamamoto
  K.Komayama
  K.Fujiwara
  Y.Mimura
  H.Terashima
 • Seienchin(Shitei Kata)
  R.Usami
  H.Inagaki
  Y.Shimizu
  T.Katada
  K.Nakanishi
  S.Hasegawa
 • Bassai-dai(Shitei Kata)
  R.Usami
  Y.Tokioka
  M.Yuda
  M.Ueno
  K.Wakabayashi
  T.Inagaki
 • Chinto(Shitei Kata)
  S.Ito
  T.Murata
  C.Segawa
 • Kururunfa
  T.Furukawa
  Y.Shimizu
  Y.Nagao
  A.Tomoshiro
  S.Yogi
  A.Wakai
 • Seisan
  T.Furukawa
  T.Katada
  C.Nakamura
  S.Yogi
  S.Kikuchi
  Y.Abe
 • Kanku-shou
  R.Miura
  H.Takahashi
  K.Kurihara
  R.Yamamoto
  K.Doi
  Y.Noda
 • Enpi
  K.Mizumachi
  N.Ohshima
  K.Yamamoto
  K.Komayama
  K.Kageura
  T.Aihara
 • Matsumura Rohai
  R.Fujii
  A.Fujita
  R.Bingo
  Y.Tokioka
  C.Agatsuma
 • Nipaipo
  K.Wakabayashi
  G.Ito
  Fujimoto
  Y.Hasegawa
  M.Ueno
  T.Inagaki
 • Niseishi
  T.Sugimoto
  Y.Tsuru
 • Unsu
  Y.Watanabe
  K.Yamamoto
  Y.Abe
  H.Tsuchiya
  K.Komayama
  Y.Mimura
 • Kousoukun-dai
  M.Sugita
  H.Jingu
  R.Usami
  M.Ohsawa
 • Matsumura Rohai
  R.Fujii
  A.Fujita
  R.Bingo
  Y.Tokioka
  C.Agatsuma
 • Kousoukun-shou
  N.Morooka
 • Anan
  H.Inagaki
  Y.Shimizu
  T.Furukawa
  T.Katada
  A.Tomishiro
  A.Wakai
 • Paiku
  H.Inagaki
  T.Katada
  C.Ogihara
  A.Tomishiro
  H.Natoyama
 • Gankaku
  N.Yasuhara
  K.Yamamoto
  Y.Hayashi
  T.Ohkubo
  T.Nakata
 • Wanshu
  J.Murata
  T.Sugimoto
 • Tomari Bassai
  R.Kajikawa
  E.Shibayama
  R.Usami
  N.Morooka
  C.Nakamura
  K.Wakabayashi
 • Matsumura Bassai
  R.Shibayama
  K.Terasawa
  H.Jingu
  K.Kuwako
  Y.Hasegawa
  S.Amemiya
 • Souchin
  Y.Watanabe
  K.Tsuchiya
  N.Yasuhara
  K.Yamamoto
  H.Tsuchiya
  H.Terashima
 • Super Rinpei
  A.Tomishiro
  T.Katada
  T.Furukawa
  A.Wakai
  T.Araga
  Y.Abe
 • Chatanyara Kusanku
  R.Kajikawa
  E.Shibayama
  Y.Tokioka
  N.Morooka
  K.Utsumi
  K.Wakabayashi
  Y.Hasegawa
  S.Amemiya
  H.Yokoyama

Additional information

Weight 0.15 kg