THE 53rd JKA ALL JAPAN CHAMPIONSHIPS

¥7,407

SKU: DCMP-926 Categories: , ,

Description

26-27 June 2010 / Tokyo Taiikukan

All-region(*NTSC Only)
Color: 134min.

*Japanese Only

Contents
 • Female Ind. Kumite / Fourth round
  S.Okuie VS A.Eto
  W.Nishimura VS Y.Sato
  Y.Shiina VS A.Ishizuka
  H.Hayakawa VS M.Takeda
  K.Yamada VS N.Iijima
  N.Morimoto VS R.Tanabe
  C.Kaiho VS Y.Takahashi
 • Male Ind. Kumite / Fourth round
  Y.Inokoshi VS R.Heselton
  R.Shimizu VS S.Sugiyama
  Y.Fujii VS S.Ishii
  K.Ohkuma VS Y.Konno
  I.Kurihara VS A.Tsutsumi
  K.Ogata VS K.Sensaki
  K.Nemoto VS K.Shimizu
  K.Chubachi VS R.Kumeta
 • High School Students Kata / Final
  •Female Ind.
  Y.Uesugi (ENPI)
  K.Sato (KANKU DAI)
  A.Fukaya (KANKU DAI)
  •Male Ind. *Only Photo
  R.Hayatsu (ENPI)
  N.Ito (KANKU DAI)
  H.Kurihara (KANKU DAI)
  •Team
  Hamamatsu Kaisei-kan / N.ito, M.Kume, T.Okano (KANKU DAI)
  Massho Gakuen / O.Horasawa, K.AShindo, Y.Hoshina (ENPI)
  Ibaraki Headquarters / H.Kurihara, K.Someya, R.Nagura (ENPI)
 • Team Kata / Final
  •Female
  Miyagi Headquarters / H.Takahashi, A.Sue, M.Kimura (GOJUSHIHO SHO)
  Aoyama Gakuin University / M.Hasegawa, A.Sasaki, H.Horasawa (GOJUSHIHO DAI)
  Komazawa University / S.Fukasaku, A.Horiuchi, J.Miyazaki (GOJUSHIHO SHO)
  •University
  Aoyama Gakuin University / T.Shibasaki, K.Nitta, R.Takahashi (UNSU)
  Takushoku University / Y.Nishi, K.Ogawa, T.Nishi (UNSU)
  Komazawa University / T.Toyoguchi, K.Ohtuka, M.Ando (GOJUSHIHO SHO)
  •General
  Matta Branch / Y.Tomisaka, G.Shibagaki, R.Kitajima (UNSU)
  Hanamigawa Branch / M.ueyama, Y.Amano, T.Yabe (GOJUSHIHO SHO)
  Sumida Branch / K.Araki, Y.takayanagi, H.Yamamoto (UNSU)
  •Regional
  Gifu / S.Kon, I.Ando, K.Fukui (UNSU)
  Chiba / M.Ueyama, Y.Amano, M.Ohta (GOJUSHIHO SHO)
  Tokyo / K.Araki, Y.Takayanagi, H.Yamamoto (UNSU)
 • High School Students Kumite / Final
  •Female
  S.Gocho VS H.Hase
  •Male
  M.Koike VS M.Tukanaka
  •High School
  Ibaraki Headquarters VS Fukuoka Headquarters
  Senpo: K.Nakayama VS S.Miyazaki
  Chuken: S.Suzuki VS K.Karino
  Taisho: T.Sato VS R.Shigeyoshi
 • Team Kumite / Final
  •Team Female
  Taisho University VS Gakushikan Dojo
  Senpo: R.Tanabe VS R.Sasaki
  Chuken: A.Yoshida VS Y.Shiina
  Taisho: A.Ishizuka VS M.Shiina
  •University
  Komazawa University VS Kokushikan University
  Senpo: K.Akutsu VS Y.Suda
  Jiho: K.Sato VS H.Kawasaki
  Chuken: S.Ueda VS S.Sakato
  Fukusho: S.Ishii VS T.Kasahara
  Taisho: Y.Kyomasu VS S.Kuniyoshi
  •General
  Futago Tamagawa Branch B VS Sumida Branch
  Senpo: M.Sato VS S.Shigee
  Chuken: R.Nagahara VS K.Majima
  Taisho: C. Miki VS Y.Takayanagi
  •Regional
  Tokyo VS Shizuoka
  Senpo: K.Majima VS D.Yokoyama
  Jiho: K.Takenaka VS K.Shimizu
  Chuken: Y.Takayanagi VS T.Toba
  Fukusho: T.Furuya VS T.Yokoyama
  Taisho: S.Shigee VS S.Takasugi
 • Female Ind. Kumite / Quarterfinal
  S.Okuie VS Y.Shiina
  H.Hayakawa VS R.Tanabe
  W.Nishimura VS M.Shiina
  N.Iijima VS Y.Takahashi
 • Male Ind. Kumite / Quarterfinal
  R.Heselton VS Y.Fujii
  I.Kurihara VS K.Nemoto
  R.Shimizu VS K.Ohkuma
  K.Ogata VS R.Kumeda
 • Female Ind. Kumite / Semifinal
  S.Okuie VS R.Tanabe
  M.Shiina VS Y.Takahashi
 • Male Ind. Kumite / Semifinal
  R.Heselton VS K.Nemoto
  R.Shimizu VS R.Kumeda
 • Female Ind. Kata / Final
  M.Kimura (UNSU)
  M.Katsuoka (GANKAKU)
  M.Shiina (SOUCHIN)
  A.Sue (GOJUSHIHO SHO)
  S.Okuie (SOUCHIN)
  M.Waterhouse (GOJUSHIHO SHO)
 • Male Ind. Kata / Final H.Terashima (BASSAI SHO) M.Yoshida (UNSU)
  K.Ubukata (UNSU)
  H.Fukuhara (UNSU)
  M.Tokuno (UNSU)
  Y.Saito (UNSU)
  N.Maruoka (SOUCHIN)
  I.Kurihara (SOUCHIN)
 • Female Ind. Kumite / Final
  R.Tanabe VS M.Shiina
 • Male Ind. Kumite / Final
  K.Nemoto VS R.Shimizu

Additional information

Weight 0.15 kg